از اعضای محترم درخواست می شود با شرکت در نظرسنجی سازمان، ما را در پیشبرد اهداف عالیه سازمان یاری رسان باشید.با توجه به راه اندازی کانال تلگرام سازمان به ادرس khanemohandesan ،ایا از اطلاع رسانی و نحوه ارسال خبر موجود در کانال مذکور رضایت دارید؟