Home»کمیته رفاهی و ورزشی

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان و باشگاه کیوکشین کاراته و دفاع شخصی(صادقی)

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان و باشگاه کیوکشین کاراته و دفاع شخصی(صادقی)   اعضاء و پرسنل محترم سازمان می‌توانند به جهت استفاده از خدمات مرکز مذکور با در [...]

تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱|

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان و کارگاه علم و صنعت و هنر

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان و کارگاه علم و صنعت و هنر   اعضاء و پرسنل محترم سازمان می‌توانند به جهت استفاده از خدمات مرکز مذکور با در [...]

تاریخ انتشار : ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱|

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان و پارک آبی گوت که مال

عقد تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان و پارک آبی گوت که مال اعضاء و پرسنل محترم سازمان می‌توانند به جهت استفاده از خدمات مرکز مذکور با در دست داشتن [...]

تاریخ انتشار : ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱|

اطلاعیه

عضو محترم دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان سمنان به اطلاع می رساند بر اساس مکاتبه شهرداری سمنان از ابتدای خردادماه 1401 ارائه گزارش های مهندسان ناظر به شهرداری سمنان صرفا به صورت الکترونیکی امکان [...]

تاریخ انتشار : ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱|