Home»ابلاغیه ها

فراخوان راه‌اندازی مجدد دفاتر طراحی بر اساس ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی

احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره۱/۹۸/۲۲۳۷۹ مورخ ۹۸/۰۸/۲۵ مدیر کل محترم راه و شهرساز ی استان سمنان به انضمام تصویر نامه شماره ۱۲۱۰۰۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۸/۰۸/۲۱ وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر اینکه مفاد مندرج [...]

تاریخ انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۸|

ابلاغیه در خصوص عدم تایید استحکام بنا توسط طراح و ناظر ساختمان

طی این ابلاغیه ارائه هرگونه تایید استحکام بنا هر نوع قید و شرط و به هر نحوی که باشد با توجه به موارد فوق و به ویژه با در نظر گرفتن این نکته که استحکام [...]

تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱۳۹۸|

ابلاغ ویرایش جدید “قرارداد طراحی نقشه‌های اجرایی توسط اشخاص حقیقی”

ابلاغ ویرایش جدید "قرارداد طراحی نقشه های اجرایی توسط اشخاص حقیقی" دریافت قرارداد

تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱۳۹۸|