Home»ابلاغیه ها

پاسخ کمیسیون تخصصی مکانیک استان در خصوص برقراری انشعاب بخاری در اتاق خواب

پاسخ کمیسیون تخصصی مکانیک استان در خصوص برقراری انشعاب بخاری در اتاق خواب […]

تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۸|

ابلاغ “فلوچارت نحوه اقدام در خصوص پروژه های دارای اضافه بنا یا طبقات”

ابلاغ “فلوچارت نحوه اقدام در خصوص پروژه های دارای اضافه بنا یا طبقات” […]

تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱۳۹۸|

ابلاغ ویرایش جدید ” دستورالعمل نحوه انصراف مهندسان ناظر ” و فرم های مرتبط

ابلاغ ویرایش جدید ” دستورالعمل نحوه انصراف مهندسان ناظر ” و فرم های مرتبط  […]

تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱۳۹۸|