Home»گزارش های خبری

اهدای حکم و آغاز بکار مسئول جدید دفتر نمایندگی شاهرود، جناب آقای مهندس ایرج امیر عبداللهیان

اهدای حکم و آغاز بکار مسئول جدید دفتر نمایندگی شاهرود، جناب آقای مهندس ایرج امیر عبداللهیان […]

تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱۳۹۹|

آزمون ورود به حرفه مهندسان مورخ ۳ و ۴ مهرماه ۱۳۹۹ برگزار گردید

آزمون ورود به حرفه مهندسان مورخ ۳ و ۴ مهرماه ۱۳۹۹ برگزار گردید […]

تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱۳۹۹|

جلسه شورای اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان برگزار شد

جلسه شورای اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان برگزار شد […]

تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱۳۹۹|