free website hit counter
Home»آموزش

باطلاع­ می­رساند ­آزمون ­دوره­ مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

باطلاع­ می­رساند ­آزمون ­دوره­ مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی روز سه شنبه مورخ  1402/03/16 ساعت9­صبح­ دردانشگاه ­آزاد­اسلامی­ واحد­شاهرود­­بر­گزار­می­­گردد. مدت زمان آزمون: 90 دقیقه

تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱۴۰۲|

باطلاع­ می­رساند­آزمون ­دوره ­نکات ­اجرایی ­­در­نماسازی ­و ­نازک ­کاری

باطلاع­ می­رساند­آزمون ­دوره ­نکات ­اجرایی ­­در­نماسازی ­و ­نازک ­کاری روزسه شنبه­ مورخ 1402/03/16 ساعت9­صبح ­دردانشگاه ­آزاد­اسلامی ­واحد­شاهرود­­( جهت اعضای دامغان و شاهرود) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ( جهت اعضای سمنان، گرمسار، مهدیشهر و [...]

تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱۴۰۲|

به اطلاع  می رساند دوره ” روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها “

به اطلاع  می رساند دوره " روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها " از ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/03/16در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود شروع خواهد گردید. مدت زمان دوره [...]

تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱۴۰۲|