Home»آموزش

دوره آموزشی “بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی” ” جهت ارتقاء پایه نظارت ۲ به ۱ “

دوره آموزشی “بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی” […]

تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰|

دوره های کارآموزی بدو ورود به حرفه ” مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه ، نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوار چینی و …”

دوره های کارآموزی بدو ورود به حرفه ” مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه ، نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوار چینی و …” […]

تاریخ انتشار : ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰|