Home»آموزش

دوره آموزشی آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت

دوره آموزشی آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت […]

تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۴۰۰|

دوره آموزشی روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

دوره آموزشی روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی […]

تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۴۰۰|

اطلاعیه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در خصوص برگزاری الکترونیکی کارگاه های آموزشی با هدف آشنایی مهندسان تمامی رشته ها با موضوع BIM بعنوان یک دوره آموزشی ارتقاءپایه.

اطلاعیه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در خصوص برگزاری الکترونیکی کارگاه های آموزشی با هدف آشنایی مهندسان تمامی رشته ها با موضوع BIM بعنوان یک دوره آموزشی ارتقاءپایه. […]

تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱۴۰۰|