Home»ابلاغیه ها, اخبار»ابلاغیه در خصوص عدم تایید استحکام بنا توسط طراح و ناظر ساختمان

ابلاغیه در خصوص عدم تایید استحکام بنا توسط طراح و ناظر ساختمان

طی این ابلاغیه ارائه هرگونه تایید استحکام بنا هر نوع قید و شرط و به هر نحوی که باشد با توجه به موارد فوق و به ویژه با در نظر گرفتن این نکته که استحکام بنا در مقررات ملی ساختمان نیز به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها، اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن تعریف نشده است و از طرفی استحکام بنا، ماهیتی فنی و پیچیده متشکل از الزامات و حداقل‌هایی در زمینه صحت طراحی، بررسی‌های ژئوتکنیکی، محاسبات، کیفیت مصالح و اجرای ساختمان دارد و برخی از مهندسان نیز صلاحیت توام در زمینه‌های فوق را دارا نیستند و مضافا ممکن است محاسب ساختمان مذکور نیز نبوده و از جزئیات طراحی آن و بعضا حتی مصالح استفاده شده و نحوه اجرای ساختمان اطلاع ندارند، این اقدام تخلف انتظامی بوده، مهندس یا کارشناس تاییدکننده مسئول کلیه عواقب و پیامدهای ناشی از تاییدیه فوق است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مجاز به تایید این موارد یا برقراری ترتیباتی برای تایید استحکام بنا نمی‌باشد و اینگونه ترتیبات فاقد اثر می‌باشد.

.

783 بازدید
تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱۳۹۸|