free website hit counter HTML marquee Tag ایران عزیز از خبر شهادت ریاست گرانقدر جمهوری حضرت آیت الله رئیسی، آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز ، وزیرامورخارجه‌ جناب آقای امیر عبداللهیان فرزند برومند استان واستاندار جوان آذربایجان شرقی متاثر است. این ضایعه فقدانی بزرگ و جبران‌ناپذیر‌ است و داغی است که به آسانی تسلی نمی‌یابد.
Home»اخبار ویژه, اسلایدر»یاری رسانی به هموطنان عزیز آسیب دیده از زلزله در استان هرمزگان

یاری رسانی به هموطنان عزیز آسیب دیده از زلزله در استان هرمزگان

کمک رسانی به هموطنان عزیز آسیب دیده از زلزله در استان هرمزگان

.

۴۳۶ views
تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱۴۰۰|
HTML marquee Tag ایران عزیز از خبر شهادت ریاست گرانقدر جمهوری حضرت آیت الله رئیسی، آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز ، وزیرامورخارجه‌ جناب آقای امیر عبداللهیان فرزند برومند استان واستاندار جوان آذربایجان شرقی متاثر است. این ضایعه فقدانی بزرگ و جبران‌ناپذیر‌ است و داغی است که به آسانی تسلی نمی‌یابد.