free website hit counter
Home»اخبار»بازدید اعضای کمیته سازندگان ذیصلاح مسکن نظام مهندسی ساختمان استان

بازدید اعضای کمیته سازندگان ذیصلاح مسکن نظام مهندسی ساختمان استان

بازدید اعضای کمیته سازندگان ذیصلاح مسکن نظام مهندسی ساختمان استان سمنان از ساختمانهای دارای سرپرست کارگاه می باشند در شاهرود

توصیه های ایمنی ، نکات فنی و اجرایی و… به سرپرست کارگاه صورت گرفت

.

196 views
تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱۴۰۱|