free website hit counter
Home»مصوبات هیئت مدیره

ابلاغیه پذیرش کارهای طراحی و نظارت (گروه الف و ب)-(بسته ۴۰۰ و ۶۰۰ متری)

در جلسه مورخ 27 خرداد 1397 هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، مقرر گردید پذیرش کارهای طراحی و نظارت گروه الف و ب در همه رشته ها بصورت بسته کارهای زیر 400 متر [...]

تاریخ انتشار : ۳۰ خرداد ۱۳۹۸|