free website hit counter HTML marquee Tag "چہ تركيب قشنگيست / شہ و شہ زادہ و شش /ماهہ و شش گوشہ /السلام علیک یااباعبداللہ الحسین / فرارسیدن ماه محرم تسلیت و تعزیت باد".
Home»اخبار, اسلایدر, هیات جرائی انتخابات دهمین دوره هیات مدیره»آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

نظر به اینکه هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان انتخابات
هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را به صورت تمام الکترونیکی از ساعت ۸ الی ۱۶
روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ برگزار خواهد نمود، لذا بدینوسیله از کلیه علاقمندان حائز شرایط داوطلبی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی، معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی آن به شرح زیر بوده و علاقه مند به عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندس ساختمان استان هستند، دعوت می شود نسبت به ارائه مستندات و مدارک لازم از طریق سامانه انتخابات به آدرس   http://onlinesen.ir  از ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ اقدام نموده و از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ الی ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ جهت ارائه اصل مدارک و تطبیق مستندات، به محل هیأت اجرایی انتخابات واقع در سمنان – میدان معلم- اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان- طبقه همکف محل استقرار هیأت اجرایی دهمین دوره انتخابات هیأت مدیره از ساعت ۸ تا ۱۲ مراجعه نمایند.

شرایط انتخاب شوندگان اعضای هیأت مدیره

۴-۱. شرایط انتخاب شوندگان اعضاء هیأت مدیره سازمان استان وفق ماده۱۱ قانون و مواد ۵۸ و ۵۹ آئین نامه اجرایی به شرح زیر است:

۴-۱-۱. تابعیت دولت جمهوری اسلامی.

۴-۱-۲. نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۴-۱-۳. داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی طبق
ماده ۵۹ آیین نامه بدین شرح زیر می باشد:

– نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت های حرفه ای بیش از یک بار.

– نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیت های حرفه ای خود یا بیش از دوبار خلع ید در پیمانکاری عمرانی خود.

– عدم تخطی از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفه ای مذکور در ماده (۲) مکرر آئین نامه و نظام نامه آن به نحوی که منجر به محکومیت انتظامی قطعی درجه ۳ یا بالاتر شده باشد.

تبصره: اثبات تخطی از اصول مذکور مستلزم ارایه دلایل معتبر و دادن فرصت مناسب به داوطلب برای پاسخ نسبت به آن می باشد.

۴-۱-۴. نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی.

۴-۱-۵. داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره: اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند.

۴-۱-۶. دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه:

الف- صلاحیت علمی:

  1. دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که داوطلب درخواست عضویت برای آن را در هیأت مدیره دارد. عناوین
    رشته ها از جهت اصلی بودن مدرک تحصیلی که توسط کمیسیون موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون تعیین شده و به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسیده است.

تبصره: مدارک پیوسته بالاتر از کارشناسی در تمام رشته های اصلی یا مدرک ناپیوسته بالاتر از کارشناسی در رشته های اصلی که فاقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از تحصیل تا ۱۰ سال پس از تصویب قانون، (۱۳۸۴/۱۲/۲۸) بوده یا دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های اصلی دیگر باشد پذیرفته خواهد شد.

  1. گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به حرفه مهندسی پس از دوره کارشناسی و اخذ گواهینامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازی.

ب-صلاحیت حرفه ای:

  1. دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته ای که داوطلب خواهان عضویت در هیأت مدیره در آن رشته است .
  2. داشتن حداقل دوسال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشغال به کار در صلاحیت پایه یک.
  3. اشتغال به یکی از امور فنی زیر در رشته مهندسی که برای آن درخواست عضویت در هیأت مدیره دارد در (۵) سال مداوم آخر یا (۱۰) سال متناوب متصل به زمان تسلیم درخواست داوطلبی:
  • انجام طراحی، محاسبه، نظارت، عملیات اجرایی، تولید و نصب، نقشه برداری، راهبری، نگهداری، کنترل و بازرسی، امور آزمایشگاهی و کارشناسی و مانند این عناوین.
  • مدیریت مستقیم همراه با مشارکت حرفه ای در فعالیت های فوق.
  • آموزش و تحقیق در زمینه های حرفه ای رشته مورد تقاضا.

تبصره۱: برای داوطلبانی که به دلیل ریاست سازمان استان، اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه ای در تمام یا بخشی از ۵ سال مذکور ناممکن بوده، داشتن مجموعأ ۵ سال سابقه فعالیت حرفه ای یا آموزشی و تحقیقی در سال های متصل به زمان داوطلبی بدون احتساب دوران ریاست سازمان استان الزامی است.

تبصره۲: داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در سازمان همان استان، قبل از تقاضای داوطلبی الزامی است.

تبصره۳: به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با قانون مجاز نمی باشد. رعایت مفاد مندرج در ابلاغیه شماره ۴۳۰/۲۸۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ معاونت محترم وقت مسکن و ساختمان، به شرح ذیل الزامی است.

پیرو ابلاغ نظام نامه انتخابات اعضای هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به شماره ۴۰۰/۱۰۹۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت در خصوص مصادیق تبصره ۳ بخش (پ) ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی۱۳۹۴) برای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، بدینوسیله اسامی دستگاه های نظارتی و اجرایی مندرج در دستورالعمل ابلاغی ۴۰۰/۸۹۷۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۷/۰۹ به شرح زیر اصلاح و جایگزین می شود:

بنابه مراتب، اشخاص مذکور در جدول فوق، درصورت نامزدی برای عضویت در هیأت مدیره می بایست از دستگاه متبوع خود استعفا داده و در زمان ثبت نام انتخابات نامه پذیرش استعفا توسط مقام ذیربط دستگاه مربوط را به هیأت اجرایی تسلیم نمایند.

تعداد اعضای هیأت مدیره در هریک از رشته ای اصلی

مدارک:

اسناد مثبته برابر اصل شده به شرح ذیل الذکر مورد نیاز می‌باشد:

الف- تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی شخص معرفی شده و در صورت متاهل بودن تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی همسر

ب-تصویر کارت پایان خدمت

پ- تصاویر مدارک تحصیلی

ت-گواهی عدم سوء پیشینه از سامانه ثنا

ث- تصاویر مدارک مرتبط با اشتغال اشخاص و پروانه نظام مهندسی

ج-رزومه کاری

چ-دو قطعه عکس۳*۴

ح- آدرس به طور کامل با قید کد پستی ، تلفن محل کار و سکونت ،شماره تلفن همراه

خ-تکمیل و تسلیم فرم‌های خود اظهاری، عدم تعارض منافع، کارکرده فعالیت‌های حرفه‌ای

 

.

۲۴۷ views
تاریخ انتشار : ۲ تیر ۱۴۰۳|