free website hit counter
Home»سازنده ذیصلاح, فرم ها و مدارک»قردادهای اجرای ساختمان

قردادهای اجرای ساختمان

قرارداد اجرای ساختمان ( پیمان مدیریت )

قرارداد اجرای ساختمان ( بدون مصالح یا دستمزدی )

قرار داد اجرای ساختمان ( با مصالح )

« شرایط عمومی قــرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان »

شرایط خصوصی قرارداد

 

.

123 views
تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱۴۰۱|