Home»اخبار, اسلایدر»جزئیات دریافت مدارک برندگان قرعه کشی وام های روز مهندس

جزئیات دریافت مدارک برندگان قرعه کشی وام های روز مهندس

جزئیات دریافت مدارک برندگان قرعه کشی وام های روز مهندس

بانک رفاه:

برندگان محترم قرعه کشی بانک رفاه با در دست داشتن تصویر شناسنامه و کارت ملی وام گیرنده و ضامنین در شهرستان های سمنان – دامغان و گرمسار به شعبه مرکزی حوزه تابعه خود و در شهرستان شاهرود به شعبه امام مراجعه نمایند.

 

بانک تجارت:

برندگان محترم قرعه کشی بانک تجارت در کلیه شهرستان ها با در دست داشتن تصویر شناسنامه و کارت ملی وام گیرنده و ضامنین به شعبه مرکزی حوزه تابعه خود مراجعه نمایند.

 

بانک ملت:

برندگان محترم قرعه کشی بانک ملت می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل به کلیه شعبات بانک ملت در سطح استان جهت تکمیل مدارک مراجعه نمایند:

۱- کپی شناسنامه و کارت ملی ضامنین ( دو نفر ) و وام گیرنده تمام صفحات

۲- در صورت وجود آخرین فیش حقوقی یا پروانه اشتغال بکار مهندسی

۳- در صورت وجود آخرین حکم حقوقی ضامنین و وام گیرنده

۴- در صورت وجود گواهی کسر اقساط یا چک ضامنین و وام گیرنده

 

.

510 بازدید
تاریخ انتشار : ۱۳ اسفند ۱۳۹۹|