Home»کمیته اخلاق حرفه ای»اخلاق مهندسی، رکن اصلی ارتقای کارآمدی نظام مهندسی

اخلاق مهندسی، رکن اصلی ارتقای کارآمدی نظام مهندسی

اخلاق مهندسی، رکن اصلی ارتقای کارآمدی نظام مهندسی

اخلاق حرفه‌ای دربرگیرندهٔ اصول، وظایف و استانداردهای رفتار فردی و سازمانی مورد انتظار از افراد حرفه‌ای در مشاغل گوناگون است. افراد شاغل در موقعیت‌های حرفه‌ای از مهارت‌ها و دانش خود برای انجام کار بهره می‌گیرند. این افراد قادر به قضاوت، اعمال مهارت‌ها و دانش و تصمیم‌گیری بر اساس دانش خود در شرایطی که عموم جامعه به دلیل نداشتن این دانش و مهارت قادر به این کار نیست هستند. چگونگی استفاده از این دانش و مهارت در هنگام ارائهٔ خدمات به جامعه یک مسئلهٔ اخلاقی و موضوع اخلاق حرفه‌ای است.

 

.

881 بازدید
تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰|