چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در جلسه ای که روز پنجشنبه 20 تیر ماه در محل استانداری شماره دو استان سمنان برگزار گردید، دکتر محسن قدس ضمن بیان امیدواری از ایجاد چنین نشست هایی در جهت بهبود ارتباط میان ارگان های اجرایی استان سمنان، اهمیت نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان را در ساخت وسازهای خارج از محدوده شهری که اینک مورد غفلت نظارت مستقیم از طریق سازمان های مرتبط قرار گرفته است حیاتی اعلام نمود و خواستار ایجاد رویه ای گردید که این پروژه ها تحت نظارت مستقیم مهندسان متعهد و آموزش دیده سازمان قرار گیرند تا نتیجه حاصل از آن که همانا بهبود شرایط کیفی ساخت و ساز خواهد بود به روشنی قابل مشاهده گردد.

مهندس صمیمیان،مدیر کل دفتر روستایی و شوراهای استانداری سمنان نیز ضمن عرض خیر مقدم و تبریک مجدد به ریاست سازمان، دغدغه های دفتر کل امور روستایی استانداری را در خصوص ساخت و سازهای خارج از محدوده شهری استان سمنان بیان نمود و با اعلام علاقمندی آن دفتر کل در خصوص تشکیل جلسات مشترک میان ارگان ها، خصوصا سازمان نظام مهندسی ساختمان و بخشداری های کل استان آینده ساخت و سازهای روستایی را روشن ارزیابی نمود.