چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، در جلسه دیداری که در روز پنجشنبه 20 تیرماه 98 در محل استانداری شماره دو برگزار گردید اعضای هیات رئیسه سازمان ضمن عرض تبریک مجدد به مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، خانم مهندس شهاب، به بررسی دغدغه های سازمان و نقش مهم استانداری در حل این موارد پرداختند.

در این جلسه دکتر محسن قدس، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، با بیان مسائلی در خصوص ضرورت ایجاد وحدت رویه در استان سمنان در خصوص تمامی موارد روند صدور پروانه های ساختمانی، خواستار حمایت بیشتر استانداری سمنان از سازمان نظام مهندسی شد و با بیان چشم اندازهای سازمان در خصوص الکترونیکی نموندن تمامی ارائه خدمات سازمان از امور عضویت و صدور پروانه تا ثبت گزارشات مرحله و تخلف؛ آمادگی سازمان را در خصوص ایجاد این وحدت رویه استانی اعلام نمود.

در ادامه مهندس محمود اسکندری، نائب رئیس اول سازمان ضمن بیان دغدغه های سازمان در خصوص بهبود شرایط خدمات دهی به اعضا و مردم، نقش مهم مجریان و سازندگان ذیصلاح را مهم ارزیابی نمود و خواستار حمایت همه جانبه استانداری سمنان از طرح اجرایی نمودن مجریان ذیصلاحی شد که سازمان نظام مهندسی پس از بررسی های زیرساخت های آن خواستار اجرایی شدن آن می باشد.

همچنین مهندس امیرحسین سالار، معاونت فنی و اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، با بیان اهمیت وحدت رویه در استان میان سازمان نظام مهندسی ساختمان، استانداری و شهرداری ها اهمیت تهیه دستور نقشه برای ارائه به واحدهای کنترل  نقشه سازمان را یکی از ضروری ترین موارد بیان نمود و خواستار اجرای طرح های الکترونیکی جهت ثبت گزارشات مهندسان شد. همچنین با بیان گستردگی حوزه عملکرد سازمان در سطح استان خواستار تحت پوشش قرار دادن شهرهای کوچک استان از خدمات این سازمان شد.

در پایان خانم مهندس راضیه شهاب، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان، ضمن خوش آمد گویی مجدد تشکیل چنین جلساتی را جهت بیان دغدغه های سازمان و ارگان های مرتبط ضروری ارزیابی کرد و حمایت استانداری را در خصوص ایجاد وحدت رویه در استان جهت بهبود روند صدور پروانه و صدور دستورنقشه های ارائه شده به کنترل نقشه سازمان اعلام نمود.