چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸
سمینار آموزشی نما و جداره شهری
ایجاد: 20 تیر 1398      ویرایش: 20 تیر 1398

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، در این سمینار که روز چهارشنبه 19 تیرماه در سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر سمنان برپا گردید، دکتر سعید مقیمی با بیان مشکلات فعلی ساخت و سازهای شهری در ایجاد زیبایی بصری، یکی از مشکلات سیمای شهرهای امروزی را بی نظمی، آشفتگی و نابسامانی در نمای ساختمان ها دانست و این موضوع را در مقیاس کلی ناشی از عدم توجه به اقلیم و زمینه بنا و همنشینی ناهمگون و نامتجانس کالبد( فرم، شکل و نما)، فعالیت و فضا (اتفاقات درون شهر)  و در مقیاس های خرد تر عدم هماهنگی و تناسب در ترکیب عناصر (اجزا و ارکان) بناهایی معرفی کرد که در کنار یکدیگر شکل گرفته اند و به نمای شهری شکل دادند.

همچنین ضمن معرفی و بررسی نقش هریک از اجزای تشکیل دهنده نما و بیان راهکارهایی برای ارتقای بصری ساختمان ها و سیمای شهری، لزوم آموزش و توسعه استفاده از مصالح سبز و پایدار را از اهداف این سمینار دانست.

در ادامه ضمن آسیب شناسی نما و نگاه شهری به آن و بررسی نمونه موردی شهر سمنان و نمونه های خارجی، تحلیل نقشه نما در سیما و منظر شهری، بررسی سازه و نکات اجرایی آن و استفاده از مصالح بومی، به کارگیری اصول معماری اقلیمی و زمینه گرا به تحلیل نقش نما در بهینه‌سازی مصرف انرژی پرداخت.