چهارشنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
اطلاعیه مجمع عمومی
ایجاد: 21 خرداد 1398      ویرایش: 21 خرداد 1398

مجمع عادی نوبت دوم سازمان روز پنجشنبه 30/03/98 ساعت ۹ صبح درسالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان برگزار می گردد.

باعنایت به اجرای ماده ۵ شیوه نامه تشکیل و اداره مجمع عمومی، ضروری است اعضای محترم جهت اعطای رأی خود در مجمع، نسبت به تسویه حساب حق عضویت خود تا پایان سال 97 اقدام نمایند.