چهارشنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی سازمان در جلساتی که در با هدف تشکیل کمیته بررسی جدول وزنی بین رشته ای تعرفه خدمات مهندسی در چهار نوبت در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 8 و 9 خرداد ماه در سالن کنفرانس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان برگزار گردید، اعضای هر رشته با بیان نقطه نظرات خود در مورد انتخاب شایسته نمایندگان، پس از بحث و بررسی موارد مطروحه، دو نفر را به عنوان نماینده رشته خود به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان معرفی کردند.