چهارشنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
قابل توجه مهندسان دارای پرونده مالیاتی
ایجاد: 23 اردیبهشت 1398      ویرایش: 23 اردیبهشت 1398
عضو محترم سازمان 
با سلام و احترام
نظر به اینکه شرط اساسیجهت بهره مندی از مفاد دستور العمل تبصره ماده100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1397(که جزئیات آن برای عملکرد سال 1397 متعاقباً توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ خواهد شد)، قطعی شدن مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶می باشد، لذا توصیه می گردد تا قبل از پایان خرداد ماه 98 نسبت به دریافت برگ قطعی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ از اداره امور مالیاتی ذیربط اقدام لازم بعمل آید.
ضمنا آندسته از عزیزانی که قطعی شدن مالیات سال ۱۳۹۶آنان از طریق  پیامک به آنان علام گردیده است نیازی به مراجعه حضوری و دریافت برگ قطعی ندارند.