free website hit counter
Home»کمیته آموزش

لیست دوره های آموزشی جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی

لیست دوره های آموزشی جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی […]

تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۳۹۹|

اعضای کمیته آموزش و پژوهش

کمیته آموزش ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک 1 وحید قدس رئیس دکترا 2 نادر رهبر نایب رئیس دکترا 3 حسین مرادی نسب عضو دکترا 4 علیرضا مرتضایی عضو دکترا 5 علی همتی عضو [...]

تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱۳۹۸|